جزئیات پروژه:

نام پروژه : احداث ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

کارفرما : بانک کشاورزی

محل اجرا : یاسوج - شصت متری امام خمینی

نظارت : شرکت مهندسین مشاور ساز و برگ شهرگان

کاربری : اداری بانک

وضعیت : در حال اجرا

درصد پیشرفت :

97%