اعیاد قربان و غدیر مبارک باد

از روز عید قربان تا روز عید غدیر در واقع یک مقطعی است متصل و مرتبط با مسئله امامت (رهبر معظم انقلاب)