خرید بلوک هلبکس

این شرکت قصد دارد جهت یکی از پروژه های خود در شهر یاسوج بلوک هلبکس با مشخصات زیر خریداری نماید ، خواهشمند است نسبت به ارسال قیمت های پیشنهادی نهایی در قالب پیش فاکتور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به شماره فکس ۳۳۳۴۶۶۵۵ - ۰۷۴ و یا به آدرس الکترونیکی  esd.co.ya@gmail.com اقدام فرمایید 

ا