جزئیات پروژه:

نام پروژه : عملیات اجرایی آلاچیق های پردیس رفاهی ناجا یاسوج

کارفرما : شرکت سازه پایدار بشار

محل اجرا : یاسوج

نظارت : شرکت مهندسین مشاور پارس رای آب

کاربری : اقامتی تفریجی

وضعیت : تحویل قطعی

درصد پیشرفت : تمام شد 100%