جزئیات پروژه:

نام پروژه : محوطه سازی و دیوار محوطه پروژه پردیس رفاهی ناجا

کارفرما : شرکت سازه پایدار بشار

محل اجرا : یاسوج

نظارت : مهندسین مشاور چهار فصل هنر

کاربری : اقامتی تفریحی

وضعیت : تحویل قطعی

درصد پیشرفت : تمام شد 100%