کارمندان اصلی شرکت

 • مهندس احمد جاودانی گندمانی
  مدیر عامل
 • رئیس هیئت مدیره
  سید فخر الله حسینی
 • سید خسرو نوروزیان
  معاون فنی و اجرایی
 • سید حسن رضایی زاده
  معاون مالی و پشتیبانی
 • سید حسین نوروزی مهریان
  کارمند
 • حجت الله خادم
  مشاور مالی
 • سید ابراهیم نوروزیان
  حسابدار
 • هنگامه حسینی
  منشی دفتر
 • ستار احمدی
  مهندس اجرا
 • سید ابوذر سلیمانی پور
  مهندس عمران و نقشه بردار
 • سعادت راهبری
  مهندس اجرا
 • نادر مهتاب
  کارشناس معماری
 • داریوش شریفی
  کارشناس برق
 • شهاب قربانی
  کارشناس تاسیسات
 • رضا آدیش
  کارشناس مکانیک
 • محمد رضا فهیم نیا
  کنترل پروژه
 • امین عسکری
  HSE
 • حامد ارجمند
  معمار
 • یزدان صابری گنجه
  کار پرداز
 • امین صادقی فر
  تکنسین معماری
 • احسان نیکنام
  مهندس عمران
 • یاسمن رضایی زاده
  کارمند
 • ایرج مشعشعی
  مهندس عمران
 • مهدی کاظمی
  مهندس اجرا
 • نجمه محمود آبادی
  دفتر فنی
 • مجتبی اسدزاده
  دفتر فنی
 • احمد رضا میرزایی
  مهندس اجرا
 • فاطمه یادگاری
  دفتر فنی
 • حامد حسینی
  مسئول سایت شرکت
 • محسن شادمان
  مهندس عمران
 • محمدجواد فلاح پور
  مهندس اجرا