مهندس احمد جاودانی گندمانی

مدیر عامل

مهندس احمد جاودانی گندمانی

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

سید فخر الله حسینی

رئیس هیئت مدیره

سید فخر الله حسینی

سید خسرو نوروزیان

معاون فنی و اجرایی

سید خسرو نوروزیان

معاون فنی و اجرایی

سید حسن رضایی زاده

معاون مالی و پشتیبانی

سید حسن رضایی زاده

معاون مالی و پشتیبانی

سید حسین نوروزی مهریان

کارمند

سید حسین نوروزی مهریان

کارمند

حجت الله خادم

مشاور مالی

حجت الله خادم

مشاور مالی

سید ابراهیم نوروزیان

حسابدار

سید ابراهیم نوروزیان

حسابدار

هنگامه حسینی

منشی دفتر

هنگامه حسینی

منشی دفتر

ستار احمدی

مهندس اجرا

ستار احمدی

مهندس اجرا

سید ابوذر سلیمانی پور

مهندس عمران و نقشه بردار

سید ابوذر سلیمانی پور

مهندس عمران و نقشه بردار

نادر مهتاب

کارشناس معماری

نادر مهتاب

کارشناس معماری

داریوش شریفی

کارشناس برق

داریوش شریفی

کارشناس برق

شهاب قربانی

کارشناس تاسیسات

شهاب قربانی

کارشناس تاسیسات

رضا آدیش

کارشناس مکانیک

رضا آدیش

کارشناس مکانیک

محمد رضا فهیم نیا

کنترل پروژه

محمد رضا فهیم نیا

کنترل پروژه

امین عسکری

HSE

امین عسکری

HSE

حامد ارجمند

معمار

حامد ارجمند

معمار

یزدان صابری گنجه

کار پرداز

یزدان صابری گنجه

کار پرداز

امین صادقی فر

تکنسین معماری

امین صادقی فر

تکنسین معماری

احسان نیکنام

مهندس عمران

احسان نیکنام

مهندس عمران

یاسمن رضایی زاده

کارمند

یاسمن رضایی زاده

کارمند

ایرج مشعشعی

مهندس عمران

ایرج مشعشعی

مهندس عمران

حمید شادمان فر

مهندس عمران

حمید شادمان فر

مهندس عمران

نجمه محمود آبادی

دفتر فنی

نجمه محمود آبادی

دفتر فنی

مجتبی اسدزاده

دفتر فنی

مجتبی اسدزاده

دفتر فنی

محسن شادمانفر

مهندس عمران

محسن شادمانفر

مهندس عمران

فاطمه یادگاری

دفتر فنی

فاطمه یادگاری

دفتر فنی

حامد حسینی

مسئول سایت شرکت

حامد حسینی

مسئول سایت شرکت

محمدجواد فلاح پور

مهندس اجرا

محمدجواد فلاح پور

مهندس اجرا

سید عباس سلیمانی پور

کارمند

سید عباس سلیمانی پور

کارمند

سعید خرم دل

اجرا

سعید خرم دل

اجرا

علیرضا رضایی زاده

کارمند

علیرضا رضایی زاده

کارمند

مهرداد صناعی

مهندس عمران

مهرداد صناعی

مهندس عمران